Ekonomik büyümenin lokomotifi olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) odaklanan İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME), 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2020 döneminde işletmeler ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerini desteklemek üzere oluşturulmuştur.

Bu program ile işletmelerinin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ile KOBİ’lerin kurulması ve büyümesi desteklenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda dört temel hedef belirlenmiştir;

-KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin geliştirilmesi (öz sermaye ve borç finansmanı ile),
-Özellikle Birlik ve aynı zamanda küresel düzeyde pazarlara erişimin geliştirilmesi,
-Birlik işletmelerinin ve özellikle KOBİ’lerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi (turizm sektörü de dahil olmak üzere),
-Girişimcilik ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi.

DOĞU MARMARA KONSORSİYUMU ORTAKLARI

KOSGEB Bursa Batı Müdürlüğü

Doğu Marmara ABİGEM

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Kocaeli Üniversitesi Teknopark

Eskişehir Sanayi Odası

Proje Koordinatörü: KOSGEB Bursa Batı Müdürlüğü

Avrupa İşletmeler Ağı Hizmetlerinin Sunulduğu Bölgeler: Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Bilecik, Kütahya