Yazı BüyüklüğüAAA

Mantar Sacını Satın Almak İçin Dış Kaynaklar Referans Numarası : BRFR20171123001


Yeşil, yenilikçi projelerle uğraşan bir Fransız tasarım şirketi, düşük maliyetle üretilecek ve gelişmekte olan ülkelerde orantılı olarak düşük bir fiyatla dağıtılacak bir güneş elektronik cihazı geliştirdi. Bu yeni ve çevre dostu lamba mantardan oluşuyor.

Paris'teki bu KOBİ, yabancı bir şirketle bu cihazın ihtiyaçlarına göre yığılmış mantar sacını satın almak için bir dış kaynak anlaşması istiyor.

Haber ve Duyurularımız

Bütün Haberlerimiz

İş Birliği Fırsatları

Bütün İşbirliği Fırsatları

Profil Duyuru Listesi

 

Avrupa İşletmeler Ağı
Doğu Marmara Konsorsiyumu
e-mail: info@een-emn.org

European Commission European Commission