Yazı BüyüklüğüAAA

H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020 Çağrısı / HORİZON 2020


Konu : Malzeme

Bu çağrının amacı, gelecek sanayi teknolojileri için Avrupa'daki temelleri atmak ve gelişmiş malzemeler ve nano teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi, test edilmesi ve büyütülmesi için bir inovasyon ekosistemi oluşturmaktır. Bu çağrı vasıstasıyla, geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanınacak ve inovatif üreticilerin fikirlerini pazara sunması kolaylaştırılacaktır.

Toplam bütçe üst sınırı: 15 Milyon Avro

Öncelikli Konular

1- Açık İnovasyon Testleri

2- Malzeme Karakterizasyonu ve Hesaplamalı Modelleme

3- Yönetişim, Bilim Tabanlı Risk Değerlendirmesi ve Düzenleyici Yönleri

Çağrı başvuru kapanış tarihi 03 Eylül 2019 saat 17:00 (Brüksel saatiyle) ‘dir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Haber ve Duyurularımız

Bütün Haberlerimiz

İş Birliği Fırsatları

Bütün İşbirliği Fırsatları

Profil Duyuru Listesi

Duyurular için tıklayınız.
 

Avrupa İşletmeler Ağı
Doğu Marmara Konsorsiyumu
e-mail: info@een-emn.org

European Commission European Commission