Yazı BüyüklüğüAAA

Güneş ile Elde Edilen Yakıt-Yapay Fotosentez Konulu Çağrı ( H2020-Sunfuel-EICPrize-2021 )


Bu projedeki hedef, fotosentez tabanlı sentetik bir yakıt üretebilen sistemin prototipidir. Bu yapay fotosentez, mevcut yakıt kaynaklarına sunulan alternatiflerden en umut verici olanların arasında ilk sırada yer almaktadır. Üretilecek olan prototip, ışığı tutmasından yakıt üretimine kadar olan tüm süreci entegre edebilmelidir.

Bu projenin amacı insanları yeniliğe teşvik edecek ve ticari ilginin artması ile de insanları enerji teknolojilerinde araştırmaya ve geliştirmeye odaklanmaktadır. Aynı zamanda endüstriyel katılım ve yeni girişimlerin yaratılması için teşvik oluşturup fotosentez teknolojisini bir sonraki gelişim seviyesine çıkarmaktır.

Kullanılabilir bir yakıt üretmek için güneş ışığını kullanan birçok yenilikçi cihaz ve sistemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Çağrı kapanış son başvuru tarihi 03 Şubat 2021 17:00 ( Brüksel saati ile )’dir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/humanitarianaid-eicprize-2020

Haber ve Duyurularımız

Bütün Haberlerimiz

İş Birliği Fırsatları

Bütün İşbirliği Fırsatları

Profil Duyuru Listesi

Duyurular için tıklayınız.
 

Avrupa İşletmeler Ağı
Doğu Marmara Konsorsiyumu
e-mail: info@een-emn.org

European Commission European Commission