Yazı BüyüklüğüAAA

Endüstriyel Biyoteknoloji Alanında Çağrı ERA-IB-2 (ERA-Net for Industrial Biotechnology)


ERA-IB-2 (ERA-Net for Industrial Biotechnology) ERA-IB-2 Avrupa Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen, Endüstriyel Biyoteknoloji alanında yürütülen bir ERA-NET faaliyetidir. ERA-NET faaliyetleri ile ulusal ve bölgesel kaynaklar biraraya getirerek ve ortaklaşa proje önerileri oluşturarak çağrılar organize edilmektedir. ERA-IB-2 Projesi kapsamında Endüstriyel Biyoteknoloji alanında uluslararası yenilikçi Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Projelerin aşağıda belirtilen konulardan bir ya da birkaçını içermesi beklenmektedir:

  • Yeni ve daha verimli biyo-prosesler için enzim sistemleri geliştirilmesi
  • Metabolizma mühendisliği yardımıyla mikroorganizma geliştirilmesi ve sistem biyolojisi yaklaşımı
  • Yenilikçi down-stream (aşağı akım) prosesi
  • Yenilikçi fermantasyon prosesi ve biyo-katalitik prosesler, Örneğin; biyo-monomerler, oligomerler ve polimerler gibi platform kimyasallar
  • Biyokütleden biyolojik ürünler işleme (ayırma ve dönüştürme dahil)
  • Bitki ve hayvan hücrelerinden yeni ürünler elde etme 

Çağrı kapanış son başvuru tarihi bulunmamaktadır.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.era-ib.net                                                         

Haber ve Duyurularımız

Bütün Haberlerimiz

İş Birliği Fırsatları

Bütün İşbirliği Fırsatları

Profil Duyuru Listesi

Duyurular için tıklayınız.
 

Avrupa İşletmeler Ağı
Doğu Marmara Konsorsiyumu
e-mail: info@een-emn.org

European Commission European Commission