HORIZON 2020 KAPSAMINDA ÇAĞRI ( Eurostars Programı ) Hakem Havuzu

19 Kasım 2019

Eurostars projelerinin değerlendirme süreci iki aşamalı olarak yürütülmektedir. İlk aşamada, projeler başvuru dokümanları üzerinden ve elektronik ortamda, alanında uzman uluslararası hakemler ...


HORIZON 2020 KAPSAMINDA ÇAĞRI ( EuroNanoMed III 2020 ) Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri

19 Kasım 2019

EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİ...


HORIZON 2020 KAPSAMINDA ÇAĞRI ( ERA-NET FOSC ) Dirençli ve Sürdürülebilir olan Gıda Değer Zincirinin Geliştirilmesi

19 Kasım 2019

FOSC (Food Systems and Climate) ERA-NET Cofund projesinin temel amacı, iklim değişikliğinin yarattığı etkilere dirençli ve sürdürülebilir olan gıda değer zincirinin geliştirilmesini hedeflemektedir...


HORIZON 2020 KAPSAMINDA ÇAĞRI ( ICT-AGRI-FOOD ) Bilgi İletişim Teknolojilerinin (BİT) Gıda Üretim Zincirinde Kullanımı

19 Kasım 2019

ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Proje kapsamında, TÜBİTAK ile birlikte 23 ülkeden 34 adet, araştırma p...


Teknik ve Ticari Anlaşma ( Akustik Algılama Teknolojisi )

17 Kasım 2019

Çek Cumhuriyeti’nde hızla büyüyen bir KOBİ, en gelişmiş akustik algılama teknolojisini endüstriyel müşterilere sunmaktadır. Müşteri avantajları, bakım, kalite ve proses kontrolü alanlarında y...


Üretim İş Birliği ( Hava ve Deniz Uçağı Üreticileri )

17 Kasım 2019

Deniz altyapısı çözümlerinde çalışan bir İsveç şirketi, deniz yapısını analiz etmek, arızaları ve hasarları tespit etmek ve yaşam döngüsü bakımına katkıda bulunmak için modeller oluşturmak için uza...


Mobil Şebeke Operatörü veya 5G Telsiz Erişim Şebekesi (RAN) Ekipman Satıcısı Arayışı

17 Kasım 2019

Telekomünikasyonda sağlam uzmanlığa sahip Kuzey Doğu İtalya'da bulunan bir sistem entegratörü KOBİ, 5G PPP Horizon 2020 çağrısı kapsamında sunulacak bir teklif kapsamında, şirketin gelişmiş bir...


Dış Kaynak Anlaşmaları ve Taşeronluk Anlaşması ( Bilişim Sektörü )

17 Kasım 2019

Arnavutluk’un Tiran’da bulunan bilişim şirketi ticari hizmetlerin dijitalleştirilmesine odaklanmaktadır.

BT dış kaynak kullanımı / yakın alışveriş hizmetleri ve bunlarla sınır...


Dış Kaynak veya Hizmet Sözleşmesi Kapsamında Ortaklık ( Bilişim Sektörü )

17 Kasım 2019

Bosna Hersek'ten bilişim şirketi 2013 yılında kuruldu ve özellikle açık kaynaklı teknolojilere dayanan karmaşık web ve mobil uygulamaların geliştirilmesiyle ilgileniyor. Şirket, otomotiv endüst...


Araştırma İş Birliği Anlaşması Kapsamında KOBİlerin, AR-GE Gerçekleştirmesi

17 Kasım 2019

Hassas ve müdahaleci olmayan gaz tespiti, tarımsal kalite ile biyomedikal teşhisten atmosferik algılamaya kadar artan sayıda uygulama bulmaktadır.

Bir Fransız Üniversitesi teknoloji trans...


Haber ve Duyurularımız

Bütün Haberlerimiz

İş Birliği Fırsatları

Bütün İşbirliği Fırsatları

Profil Duyuru Listesi

Duyurular için tıklayınız.
 

Avrupa İşletmeler Ağı
Doğu Marmara Konsorsiyumu
e-mail: info@een-emn.org

European Commission European Commission