Yazı BüyüklüğüAAA

Uygulamalı Ulusal ve Uluslararası Hibe Programlarına Yönelik Proje Yazma (PCM) Eğitimi gerçekleştirildi.


Doğu Marmara ABİGEM Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında eğitim ve seminerler düzenlemeye devam ediyor…

Doğu Marmara ABİGEM tarafından Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında, Kocaeli Sanayi Odası’nda 20-21-22 Mart 2017 tarihlerinde Uygulamalı Ulusal ve Uluslararası Hibe Programlarına Yönelik Proje Yazma (PCM) Eğitimi gerçekleştirildi.

Söz konusu eğitim ile katılımcılar; proje döngü yönetiminin temel ilkeleri, mantıksal çerçeve yaklaşımı, mevcut durum analizi, paydaşlar analizi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, proje dosyasının hazırlanması ve uygulama, faaliyet ve kaynak planlaması, bütçe hazırlanması, izleme ve değerlendirme, hibe başvuru formlarının değerlendirilmesi konusunda bilgilendirildi. 

Haber ve Duyurularımız

Bütün Haberlerimiz

İş Birliği Fırsatları

Bütün İşbirliği Fırsatları

Profil Duyuru Listesi

 

Avrupa İşletmeler Ağı
Doğu Marmara Konsorsiyumu
e-mail: info@een-emn.org

European Commission European Commission